Inlägg

LCK/Södra inbjuder till inmätning söndagen den 31 mars 2019

Bild
LCK Södra håller inmätning söndagen den 31 mars 2019, kl 14:00-15.00 i Emporias Garage, i Malmö Skåne ( efter den internationella utställningen i Malmö )

Enligt reglerna är minimiålder för inmätning 12 månader, tänk på att hundar över 24 månader måste ha en inmätning efter 2-års dagen för att få starta på LC-prov.


Plats: längst ner i Emporias garage, längst in i hörnet. Se bifogad bild.
Medtag, förutom hunden, även hundens stamtavla och licensbok (om sådan finns) samt blankett för höjdmätning. Fyll gärna i hundens och ägarens uppgifter i förväs. Blanketten finns att ladda ned på PKLC:s webbsida: http://svvklc.se/index.php/dokument/dokument-blanketter
För aktuell tolkning av inmätningsreglerna se http://svvklc.se/index.php/428-tolkning-av-inmaetning-foer-whippet-och-italiensk-vinthund
Obligatorisk föranmälan till coursinglure@gmail.com

Skriv i mailet:
- ditt namn - ditt telefonnummer - din e-postadress - hundens namn enligt stamtavlan - hundens ras


LCK Norra inbjuder till inmätning lördagen den 30 mars 2019.

LCK Norra inbjuder till inmätning lördagen den 30 mars 2019.

LCK Norra anordnar inmätning av whippet och italiensk vinthund i samband med
SvVK/Norras utställning i Luleå den 30 mars. Inmätningen kommer att hållas direkt efter
avslutad utställning.
För att få delta på ett prov måste ALLA whippet och italiensk vinthund vara inmätta före
säsongsstart för säsongen efter att hunden fyllt 2 år. Även om hunden är inmätt före 2 års
ålder måste den mätas om. Som säsongsstart räknas anmälningstidens utgång för första provet
för året.
Minimiåldern för inmätning 12 månader. Inmätning kan ske även om licensboken inte är klar.
OBS! Utbildning av elever kommer att ske under hela inmätningstillfället. Eleverna mäter
samtliga hundar tre gånger. Dessa mätningar är utöver inmätarnas ordinarie mätningar.
Plats: Arcus Skyttehall, Luleå
Tid: Den 30 mars direkt efter avslutad utställning.
Föranmälan och frågor: Hans-Åke Donnersvärd, hans-ake.donnersvard@telia.com
Föranmälan görs senast torsdagen den 28 mars…
LCK Bråviken inbjuder till inmätning lördagen den 2a mars 2019.
LCK Bråviken anordnar inmätning av whippet och italiensk vinthund i samband med årsmötet i Norrköping den 2 mars. Inmätningen kommer att hållas direkt efter avslutat årsmöte.

Hundar som ska delta vid EM och har fyllt 2 år sedan eventuell tidigare inmätning rekommenderas utnyttja detta tillfälle att mäta om. Hundar, oavsett ålder, som tidigare inte deltagit vid EM rekommenderas också utnyttja detta mättillfälle för kontrollmätning begärd av PKLC (s k typ 5 mätning).

OBS: För att få delta på ett prov måste ALLA whippet och italiensk vinthund vara inmätta före säsongsstart för säsongen efter att hunden fyllt 2 år. Även om hunden är inmätt före 2 års ålder måste den mätas om. Som säsongsstart räknas anmälningstidens utgång för första provet för året.

2-årsmätningen och typ 5 mätningen kan göras vid samma tillfälle.

Även hundar som inte ingår i ovanstående är naturligtvis välkomna, enligt reglerna är minimiåldern för …

Välkomna på inmätning som kommer hållas i Lerums Gymnasium

LCK Västra erbjuder mätning av whippet och italiensk vinthund lördagen 16/2 med start kl 10.00. Hundar som ska delta vid EM och har fyllt 24 månader sedan eventuell tidigare inmätning rekommenderas utnyttja detta tillfälle att mäta om. Hundar som är kvalificerade till årets EM men som tidigare inte deltagit vid EM rekommenderas också utnyttja detta mättillfälle. Även hundar som inte ingår i ovanstående är naturligtvis välkomna, enligt reglerna är minimiåldern för inmätning 12 månader.

Plats:Lerums gymnasium, Alingsåsvägen 9, Lerum.

Medtag, förutom hunden, även hundens stamtavla och licensbok (om sådan finns) samt
blankett för höjdmätning. Fyll gärna i hundens och ägarens uppgifter i förväg så går det fortare på plats. Blanketten finns att ladda ned på PKLC:s webbsida: http://svvklc.se/index.php/dokument/dokument-blanketter

För aktuell tolkning av inmätningsreglerna se http://svvklc.se/index.php/428-tolkning-av-inmaetning-foer-whippet-och-italiensk-vinthund

Obligatorisk föranmälan till Rigmor…

Inmätning i Västerås den 2 mars

LCK Svealand anordnar inmätning av whippet och italiensk vinthund i samband med årsmötet i Västerås den 2 mars. Inmätningen kommer att hållas direkt efter avslutat årsmöte.

Hundar som ska delta vid EM och har fyllt 24 månader sedan eventuell tidigare inmätning rekommenderas utnyttja detta tillfälle att mäta om. Hundar som tidigare inte deltagit vid EM rekommenderas också utnyttja detta mättillfälle för kontrollmätning begärd av PKLC.

OBS: För att få delta på ett prov måste ALLA whippet och italiensk vinthund vara inmätta före säsongsstart för säsongen efter att hunden fyllt 2 år. Även om hunden är inmätt före 2 års ålder måste den mätas om. Som säsongsstart räknas anmälningstidens utgång för första provet för året.

Vid detta inmätningstillfälle kommer utbildning av inmätarelever att genomföras. Då dessa behöver träna, ser vi gärna att redan inmätta hundar deltar som övningsobjekt. Mätresultaten för dessa hundar kommer inte att registreras. Anmäl övningshundar med nedanståend…

LCK Södra håller inmätning lördagen den 26 januari kl. 14.00 i Svalöv, Skåne

Välkomna på inmätning som kommer hållas i Svalövs BHK klubbstuga.
LCK Södra erbjuder mätning av whippet och italiensk vinthund lördagen 26/1 med start kl 14.00. Hundar som ska delta vid EM och har fyllt 24 månader sedan eventuell tidigare inmätning rekommenderas utnyttja detta tillfälle att mäta om. Hundar som är kvalificerade till årets EM men som tidigare inte deltagit vid EM rekommenderas också utnyttja detta mättillfälle. Även hundar som inte ingår i ovanstående är naturligtvis välkomna, enligt reglerna är minimiåldern för inmätning 12 månader.

Plats:Svalövs brukshundsklubb, vägbeskrivning finns på https://svalovsbrukshundklubb.com/kontakta-oss/

Medtag, förutom hunden, även hundens stamtavla och licensbok (om sådan finns) samt blankett för höjdmätning. Fyll gärna i hundens och ägarens uppgifter i förväg så går det fortare på plats. Blanketten finns att ladda ned på PKLC:s webbsida: http://svvklc.se/index.php/dokument/dokument-blanketter

För aktuell tolkning av inmätningsreglerna se http…

Östersund

Inmätning Vi kommer kunna erbjuda inmätning på provet i Östersund 9/6. Föranmälan till Agneta Österberg epost: eastern.hill@hotmail.com